تصاویر

به جان خودم خیلی هم بهت میاد !


ما به این آدم میگیم تنبل !

نمیدونم شما چی میگید بهش !

ینی نامردی اگه بخوای بگی اورژینال نیس !

                      پنچر گیری خیلی ساده در شهر ما !

هــه هــه !
ایـنـو نگـا کنین !

گوشی ضد آب !
بـرو عـمـو بـرو ، مـا گـوشـی سـاختـیم راحـت از جیـب در میـاد …
بـرو از خـدا بتـرس …


مردی که جورابش پاره نباشه مرد نیس !/ 1 نظر / 27 بازدید
pop30

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]