دوست و مرگ

گفتم: صادقانه بگو چند درصد احتمال میدی من و تو مال هم بشیم.خندید و گفت 99% . اون یک درصد را هم گذاشتم مال مرگ. من هم خندیدم و چند ماه بعد فهمیدم که گاهی اوقات یک از 99 بزرگتر می شه....!!!!!!!!!

 

/ 0 نظر / 15 بازدید