ساقیـــــا امشب صدایت با صدایم ساز نیست
یا که من بسیار مستم یا که سازت ساز نیست
ساقیــــا امشب مخـــــالـــــف مـــی نــــــــوازد تار تو
یا که من مست و خــرابم یا که تارت تار نیست

/ 0 نظر / 5 بازدید