دل شکسته

غم عالم همه تقسیم چو به تقسیم تنها کرد

                                             همه شد جمع و نصیب من تنها کرد

دل دیگر آنقدر شکسته دیگر بند هم نخواهد خورد

                                               شاید دوستان دوست دارند این چنین لالم؟؟!!همین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید