چیز هایی که از والدین آموختیم (طنز)


اگر می خواهید همدیگه رو بکشید برید بیرون! من تازه اینجا رو تمیز کردم!


دعا:


دعا کن سر جاش باشه وگرنه…!


منطق:


به خاطر اینکه من می گم!


آینده نگری:


اگر از اون تاب بیافتی و گردنت بشکنه محاله با خودم ببرمت خرید!


رعایت آداب غذا خوردن:


موقع غذا خودن دهنت رو ببند!


توجه:


اگر بدونی پشت گوش هات چقدر چرکه!


استقامت:


تا وقتی کلم بروکلی هاتو نخوردی از جات تکون نمی خوری!


چرخه ی زندگی:


من تورو به دنیا آوردم و اگر بخوام خودم هم شرت رو از این دنیا می کنم!


اصلاح رفتار:


تو دیگه مثل بابات رفتار نکن!


قناعت:


میلیون ها بچه کم شانس توی دنیا هستن که آرزو می کردن من مادرشون بودم!


انتظار:


وایسا برسیم خونه…


مراقب از خود:


ژاکتت رو بپوش! یه جوری رفتار می کنی انگار من که مادرتم نمی دونم کی سردت میشه!


رشد کردن:


اگر اسفناج نخوری بزرگ نمیشی!


کنایه:


گریه می کنی؟ حالا یه کاری می کنم که واقعا اشکت در بیاد!


ژنتیک:


باید به خاطر ژن بابات باشه!


اصل و نصب:


این چه وضع اتاقه؟ مگه تو طویله به دنیا اومدی؟


خرد:


وقتی به سن من برسی می فهمی!


عدالت:


یه روزی بچه داری میشی و امیدوارم بچه هات عین خودت بشن

/ 2 نظر / 9 بازدید
pop30

سلوووووووووووووووووم آپم اگه خواستی یه سری به وبم بزن[گل]

اریکا

اپم گذری[ابرو] نیم گذری[بازنده] نظری[ماچ]