آمدم تا عاشقانه در کنار تو بمانم تا برای تو بمیرم مهربان من 

   

آمدم ای نازنینم تا به جبران گذشته سر ز پایت بر نگیرم همزبان من

   

آمدم تا آنکه باشم تکیه گاه خستگی هات ای گل نیلوفر من

   

تا سحرگاهان بپیچم عطر گرم بازوانت در حریم بستر مرگ مهربان من

   

در دو چشم من نگاه کن تو من و از من جدا کن با محبت اشنا کن

   

ترک آن افسانه ها کن مهربانی را صدا کن این تو من را رها کن نارنینم

   

تو منو از نو بنا کن

   

در دو چشمان تو سوگند در تمام ملک هستی اولین عشقم تو بودی

   

آخرین عشقم تو هستی

   

سرزدی همچون ستاره در شب تنهایی من

   

همچون باران بهاری تن کشیدی روزگاری در حریم شورزاری

   

در قلبم زد جوانه گل های خودروی ترانه شیرین ترین افسانه ها پر شد 

   

ز ما در خانه ها قصه های عاشقانه

   

می ماند از ما این ترانه بر روی لب ها جاودانه در قطحی عشق و وفا

   

از عشق ما باشد نشانه بعد ما در این زمانه

/ 0 نظر / 9 بازدید