# تصاویر_زیبا
پروردگارا                داده هایت ، نداده هایت و گرفته هایت را شکر می گویم                              چون داده هایت نعمت ، نداده هایت حکمت و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید